Uniwersytety Trzeciego Wieku – bo na naukę nigdy nie jest za późno

Uniwersytety Trzeciego Wieku – bo na naukę nigdy nie jest za późno

 

Uczymy się całe życie, świat dokoła każdego dnia nas zadziwia. Rozwój można zauważyć w każdej dziedzinie. Informacje docierają do nas niezwykle szybko poprzez prasę, telewizję i Internet. Otoczenie diametralnie różni się od tego sprzed dziesięciu, czy dwudziestu lat. Kiedyś wysoko rozwinięte technologie można było spotkać tylko w filmach i książkach science fiction. Dziś stanowią one element rzeczywistości. Trudno nadążyć za postępem. Powstają luki między pokoleniowe. Młodzież nie potrafi znaleźć wspólnego języka z dorosłymi, nie wyobrażają sobie życia bez komputera, Internetu i telefonu komórkowego. Dlatego właśnie liczne Uniwersytety Trzeciego Wieku, Każdego Wieku, czy Kluby Seniora cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Pozwalają starszym osobom na rozwój, poznawanie nowych technologii, (na przykład przez naukę obsługi komputera), czy zdobywanie aktualnej wiedzy z wielu dziedzin. Pierwsze tego typu organizacje powstały we Francji w 1973 roku, (Pierre Vellas). W Polsce był to 1975 rok ,(prof. Halina Szwarc). Celem działalności tego typu jest:

– aktywizacja osób starszych,

– wykorzystanie potencjału osób starszych,

– samorozwój osób starszych,

– kształcenie osób starszych,

– zdobywanie nowych, przydatnych umiejętności przez osoby starsze,

– integracja osób starszych,

– polepszenie kondycji, (psychicznej i fizycznej) osób starszych.

Ze względu na tendencje demograficzne – starzejące się społeczeństwo, takie miejsca wydają się niezbędne. Oprócz nowej wiedzy, można tu zaspokoić potrzeby takie jak potrzeba samokształcenia, (która ze względów politycznych, lub ekonomicznych mogła zostać niezaspokojona wcześniej), zdobywania nowych umiejętności, rozwijania, już nabytych, wykonywania działań pro-społecznych, (użytecznych), potrzeba uznania, przynależności ,(do grupy), socjalizacji, wypełnienia wolnego czasu, rozwoju psychicznego i fizycznego i samorealizacji.

Uniwersytety tego typu są częścią uczelni wyższych, współpracują z okolicznymi uniwersytetami, lub przyjmują zbliżoną formę – jest to model francuski – związany z działalnością dydaktyczną i naukowo – badawczą. Model brytyjski nie ma powiązać z uczelniami wyższymi, cechuje go zasada samokształcenia i samopomocy seniorów.

Zajęcia mogą być finansowane z kilku źródeł. Część stanowią środki uzyskane ze składek członkowskich, dofinansowań z miasta, gminy, lub regionu, od prywatnych sponsorów, granty, środki ze sprzedaży przedmiotów wykonanych w trakcie zajęć, (na przykład obrazy, rzeźby itp.).

Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry, (zimowy i letni). Nie ma tu jednak egzaminów, tak jak na standardowych uniwersytetach. Wszystko odbywa się w miłej atmosferze, a zajęcia, (na przykład języki), prowadzone są z uwzględnieniem poziomu wiedzy, (zaawansowania).

Programy Uniwersytetów Trzeciego Wieku są różnorodne. Przyjmują one zazwyczaj formę:

– wykładów,

– ćwiczeń,

– kursów,

– szkoleń,

– warsztatów artystycznych,

– imprez okolicznościowych,

– wyjazdów turystycznych

– wyjazdów rekreacyjnych,

– zajęć rehabilitacyjnych.

– poradni,

– kół zainteresowań,

– klubów i zespołów tematycznych,

– zajęć ruchowych,

– zajęć rekreacyjnych.

W ofercie można znaleźć języki obce, atrakcyjne zajęcia ruchowe, (na przykład Nordic Walking, Tai Chi, Ta?ce ?wiata, Aqua Gimnastyka, czy Joga), czy warsztaty i zajęcia, (na przykład ABC komputera, Krajoznawstwo, Kręcimy film, Warsztaty fotograficzne, Podstawy psychologii,  Psychologia szczęścia, śmiechoterapia, Trening umysłu).

Uniwersytety walcząc o uczestników prześcigają się pomysłowością. Koszt uczestnictwa waha się pomiędzy 100 – 200 złotych za semestr, (za wykłady), i dodatkowo za udział w wybranych warsztatach, jest to około 100 – 200 zł za osobę.

Udział w zajęciach, to nie tylko możliwość pogłębienia wiedzy z różnych dziedzin, ale co bardzo istotne, jest to sposób na wypełnienie pustki związanej z nadmiarem wolnego czasu przez osoby starsze. Jest, to świetny sposób aktywności dla osób będących na emeryturze, lub rencie. Dzięki Uniwersytetom Trzeciego Wieku można, nie tylko zgnębić tajniki wielu ciekawych dziedzin, pogłębić wiedzę, zdobyć nowe umiejętności, czy rozwinąć zainteresowania. Jest, to świetny sposób na nawiązanie nowych przyjaźni i oderwanie od codziennych obowiązków. Szeroki wachlarz zajęć sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajmy: „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” (Isaac Newton).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *